Пашпартныя дадзеные міні-музея "Беларуская хатка"

Месца размяшчэння, ўмовы: Міні-музей займае куток у калідоры

другога паверха ДУА «Яслі-сад № 22« Чароўны »з санаторных групамі

г. Жодзіна "

Дзейнасць міні-музея

Патрыятычныя пачуцці закладваюцца ў самім працэсе жыцця чалавека,

ажыццяўляецца ў рамках канкрэтнай сацыякультурнай асяроддзя.

Патрыятычнае выхаванне - гэта цэлая сістэма мэтанакіраванага дзеяння.

Вялікая ўвага цяпер надаецца музейнай педагогіцы, мэтанакіраванай працы з дзецьмі па фарміраванні ў іх першых пачуццяў грамадзянскасці і патрыятызму.

Зыходзячы з псіхолага-педагагічных даследаванняў пра значнасць дашкольнага дзяцінства ў станаўленні асобы дзіцяці, вялікае значэнне

адведзена гарманізацыі дзейнасці дзіцяці, дзе культуралагічнага аспекту адводзіцца вядучае месца.

Гістарычна склалася, што ў 70-90-я гады з-за значнага і вельмі дынамічнага міграцыйнага працэсу, а гэтак жа істотных зменаў

ў структуры сям'і была разарвана жывая нітка пераемнасці пакаленняў. Захавальнікі традыцый - бабулі і дзядулі засталіся жыць у вёсцы адны. Жывыя зносіны паміж тымі, хто захоўваў гэтую традыцыю, і іх ўнукамі - каму яе варта было перадаць - набыло эпізадычны характар: падчас летніх канікул або адпачынку. Задача установы дашкольнай адукацыі адрадзіць гэтыя традыцыі і далучыць выхаванцаў да беларускай нацыянальнай культуры.

Арганізацыя заняткаў, гульнявых формаў у міні-музеі прадугледжвае розныя дапаможныя сродкі. Загадкі, прыказкі, прымаўкі пра экспанаты музея, расказаныя гульнявымі персанажамі, дапамагаюць данесці да дзяцей матэрыял даступна.

 

Накіраванасць міні-музея: сацыяльна - камунікатыўнае,

мастацка - эстэтычнае, пазнавальнае.

Напрамак: этнаграфія, беларускае народная творчасць, культура

і побыт.

 

Мэта: выхаванне цікавасці да нацыянальных каштоўнасцяў, культурных традыцый народа; знаёмства з побытам, звычаямі, фальклорам, святочным календаром беларускага народа. Фарміраванне ў выхаванцаў цікавасці і станоўчага стаўлення да роднай мовы і гісторыі культуры беларускага народа.