Информационно - методический кабинет

Прэзентацыя "Сімвалы Беларусі"

Музычна - спартыўнае свята "Зямля з блакiтнымi вачыма" (да Дня Незалежнасцi)

Зямля з блакiтнымi вачыма

(да Дня Незалежнасцi) 

Задачы: фарміраванне першапачатковых уяўленняў аб родным краі і паважлівага да яго стаўлення.

Выхаванне грамадзянскасці, маральнасці, датычнасці да сучасных падзей.

Пашырэнне ведаў аб прыродных сімвалах краіны, далучэнне да беларускай традыцыйнай культуры.

Умацаванне фізічнага і эмацыйнага здароўя дзяцей, узбагачэнне і назапашванне рухальнага і музычнага вопыту.

 

Вядучы:  Добры дзень, дарагiя сябры!!! Сёння у нас свята, Дзень незалежнасцi Беларусi! Гэта важнае свята усяго беларускага народа. У гэты дзень нашы продкi вызвалiлi сталiцу нашай дзяржавы ад ворагау.С таго часу увесь Беларускi народ жыве незалежна i свабодна.Як усе вялiкiя дзяржауныя святы мы пачынаем гэты дзень з гiмна Беларусi.

Гучыць гiмн Беларусi.

Дзеці, а якая наша Радзіма? (Прыгожая, азёрная, гасцінная.) А як яна завецца?.. Дзеці (разам). Беларусь.

1.Гэта мой родны куток Валошкі сінеюць у полі,  Першы з’явіўся грыбок, Падскоквае зайчык на волі. 2. Сеў матылёк на лісток, Калышацца жыта паволі.  Гэта мой родны куток... Яго не забуду ніколі. 3. У кожнага лісточка, У кожнага ручая  Галоўнае на свеце — Радзіма ёсць свая. 4.І там, дзе нарадзіліся, Дзе шчасліва жывём, Краіну сваю родную  Радзімаю завём!

 

Зьяуляецца персанаж Дзяучынка Васiлiнка (у нацыянальным адзеннi)

 

Васiлiнка: Добры дзень, мае дарагія! I вялікія, і малыя... Я, дзяучынка Васiлiнка, пабывала у многiх гарадах i вёсках Беларусi,а зараз завiтала i да вас .Паглядзiце, якi чароуны кошык я маю. А ў iм шмат чаго цікавага ёсць. Вядучы:   Як добра, што ты да нас завітала. Праходзь, калі ласка. Васiлiнка, а можа ты пакажаш, што у тваiм кошыку?

Васiлiнка: Добра, але спачатку адгадайце маю загадку:

« Доўгая шыя, чырвоныя боты, белы ды шэры ідзе ўздоуж балота» (Бусел.)

 

Дзіця: Праз горы, даліны, праз тысячы сёл              3 далёкай краіны вярнуўся пасол.              Спаважны, чыноўны, ён стаў на страсе,       У ботах чырвоных, каб бачылі ўсе.

Васiлiнка(дастае маленькага бусла): Вось вам птушка — бусел. Гэта сімвал Беларусі. Вядучы: Якая цудоўная птушка!  Васiлiнка: Гэтая птушка прыносіць шчасце. Няхай яна ў вас і застаецца. Вядучы: Дзякуй за такі падарунак.  А мы зараз пагуляем у гульню

 

«Буслiк ды жабкi»

«Хто даужэй прастаiць на адной назе, як Буслiк»

 

 Васiлiнка: Яшчэ шмат цікавага ёсць у маiм кошыку. Напрыклад, вось гэта... (Дастае iльняны рушнік.)  Здаўна льнянымі ручнікамі ўпрыгожвалі чырвоны кут у хаце, дарылі на вяселле, гулялi i забаулялiся. Такі звычай дайшоў і да нашых дзён. Таму гэты рушнік вам у падарунак. А зараз мы  з iм пагуляем.

Гульня « Рушнiчок»

Васiлiнка: А зараз яшчэ загадкi:

 1. Урадзіўся ён высокі, шаўкавісты, сінявокі, Апранае нас здавён…Здагадайцеся, хто ён? (лён)
 2. Цвіту ўсё лета я. Жыву звычайна ў жыце. Нашу хлапечае імя. Як зваць мяне, скажыце? (васілёк)

Так, дзецi,гэта лён i васiлёк! Гэтыя прыгожыя кветкi таксама зьяуляюцца прыроднымi сiмваламi нашай Беларусi.

У маiм кошыку знойдуцца гэтыя кветкi,але пабачце, я знайшла адны пялёсткi.Калi ласка, дапамажыце мне скласцi гэтыя цудоуныя кветкi.

 

Гульня «Складзi кветку iльна ды васiлька».

 

Васiлiнка:  Вось, які глiняны

Кубачак я маю.                     

Хто б яго ў мяне купіў ?—                     

Усіх я запрашаю.

Вядучы: Мы купiм!

Гульня «Кубачак»

 

(дзеці спяваюць і ідуць па крузе ў адзін бок, а вядучы з кубачкам у сярэдзіне круга —у другі бок. 3 заканчэннем песні вядучы працягвае руку паміж парай дзяцей, якія разбягаюцца ў розныя бакі. Хто першы возьме кубачак, той становіцца вядучым.)

Васiлiнка: Дзецi, а цi ведаеце вы, у якiм абутку хадзiлi нашы продкi? Можа у боцiках? Можа у сандалiках? А вось i не! (дастае з кошыку лапцi).

 

Рухомая гульня «Лапцi»

 

Вядучы:А зараз да цябе , Васiлiнка, ад нас пытанне. Цi ведаеш ты, якiя магутныя машыны вырабляюцца у нашым горадзе Жодзiна?

Васiлiнка:канешне ведаю! Пра гэта ведаюць ва усiм свеце!Гэта самазвал пад назвай «БелАЗ»

Вядучы:Шмат чаго можна перавезцi на гэтай машыне….А мы перавязем бульбу, наш другi хлеб(адказы дзяцей, чаму бульба зьяуляецца другiм хлебам).

 

Эстафета «Перавязi бульбу на БелАЗе»

 

Васiлiнка: Якiя прыгожыя,вясёлыя,шчаслiвыя тварыкi я убачыла сёння у вашым садку.Хлопчыкi – беларусы, дзяучынкi – беларусачкi.

Дзяучынка: Твар румяненькі, белая хустачка.                        Я ўжо ведаю, я — беларусачка!                        I хачу так, як тата і мама,                        Родны край свой любіць я таксама. Вядучы: А зараз дзяўчынкі праспяваюць песню.

 

Песня «Беларусачка»

 

Хлопчык:  Радзіма наша – Беларусь,

I колькі ні шукай,                     

Не знойдзеш ты на ўсёй зямлі

Мілей, чым гэты край.

 

Флэшмоб «Беларусь мая сiнявокая» (танцавальны нумар са стужкамi)

 

 

свернуть

План-конспект физкультурного досуга для детей 4-5 лет «Символы Беларуси»

Государственное учреждение образования «Детский сад № 22 «Волшебный» г. Жодино» План-конспект физкультурного досуга для детей 4-5 лет Символы Беларуси» Руководитель физвоспитания I категории Шашкина Т. В.
развернуть

Цель:   воспитание уважения и гордости к государственным символам, формирование представлений о значимости государственного флага и гимна. Закрепление знаний о природных символах страны. Приобщение детей к белорусской традиционной культуре. Укрепление здоровья детей, обогащение и накопление двигательного опыта. Развитие волевых и нравственных качеств дошкольников.

Материал и оборудование: Герб, флаг, музыкальное сопровождение,  воздушные шары, цветные платочки, бумажные элементы василька, льна, белорусского орнамента, изображение лаптей, пазл «Беларусь», колоски пшеницы, изображение цветов. Наглядный материал (природные символы Беларуси).   

Предварительная работа: разучивание стихотворений на тему Символы страны, рассматривание картинок по теме, решение проблемных ситуаций. Повторение правил прослушивания гимна.

Ипользованная литература:

 • Учебная программа дошкольного образования, 2019
 • Воронецкая, Л.Н. Маленькие патриоты большой страны: организация работы по патриотическому воспитанию детей от 3 до 5 лет. В 2 ч.: пособие для педагогов учреждений дошкольного образования/ Л.Н.Воронецкая, Н.В. Пролыгина. – Мозырь: Выснова, 2022.
 • Адашкявичене, Э.Й. Спортивные игры и упражнения в детском саду / Э Й. Адашкявичене. – М.: Просвещение, 1992.
 • Власенко, Н.Э. 300 подвижных игр для дошкольников: практическое пособие / Н.Э. Власенко.‑ М.: Айрис-пресс, 2011

 

Мы – беларусы!

Плыве у блакiце белы бусел,

I луг квяцiсты, як абрус.

А мы з табою – беларусы!

Радзiма наша – Беларусь!

 

1.Внесение флага и прослушивание гимна Беларуси.

 

2.Беседа о значении герба, флага, гимна для государства, о том, для чего важно знать эти символы каждому жителю страны. Беседа  о природных символах Беларуси: животные, птицы, деревья, цветы (сосна, зубр, аист, лен, клевер, василек и др.)

Вопросы к детям:

- из каких предметов состоит Герб и почему?

- где мы можем встретить символы РБ?

- какого цвета флаг?

- почему на флаге Беларуси изображен орнамент?

- где в быту можно увидеть белорусский орнамент?

- как природа Беларуси отображена в Гербе?

 

 3.Разминка под музыку (бел.полька)(с воздушными шарами красного и зеленого цвета)

 

4.Игровые упражнения и подвижные игры:

 • «Выбери платочек того цвета, какой есть на флаге»
 • «Выложи Василек и Лён»
 • «Укрась орнаментом рушник»
 • «Сложи пазл Беларусь»
 • «Кто быстрее составит букет» (из цветов, изображенных на гербе)
 • « Кто быстрее наденет лапти»
 • «Буслiк» - кто дольше простоит на одной ноге
 • «Собери из колосков сноп»
 • «Салют из слов (символов Беларуси)»
свернуть

МУЗЫКАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ «МУЗЫКА ВОЕННЫХ ВРЕМЁН»

Посвящённая празднику «День победы» 9 МАЯ

Цель: Воспитание патриотических чувств у дошкольников с помощью музыки военного времени.

Задачи:

- Развивать познавательный интерес к музыке и песням военного времени.

- Продолжать воспитывать чувство патриотизма, любви к своей Родине, уважения к ветеранам Великой Отечественной войны.

                      Ход праздничного развлечения

1 ведущий:  Ребята, вы знаете, что каждый год 9 мая мы отмечаем большой праздник – День Победы нашего народа в Великой Отечественной Войне над фашистской Германией. Целых четыре года советские войска воевали с врагом. Много наших военных погибли, защищая свою Родину.  А те, кто вернулся с фронта победителями, говорили, что выжить в нечеловеческих условиях им помогала любовь их родных и близких, которые верили и ждали.

На экране появляется изображение «Родина-мать зовет».

1 ведущий:  В самом начале войны появился плакат «Родина-мать зовет».  Эта женщина - мать зовет всех своих сыновей и дочерей вступить в ряды армии, до последнего вздоха защищать Родину от врагов –с достоинством и честью, не жалея своей крови и жизни.

2 ведущий (муз.рук): В эти тяжелые военные времена людям очень помогала музыка, которая и поднимала боевой дух солдат, и напоминала им о родном доме, о любимых, которых пришлось оставить, уйдя на фронт.

Буквально через 2 дня после начала войны, была написана песня «Священная война». Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой! Эта музыка, эти слова были знакомы во время войны каждому человеку. Эта песня была призывом к борьбе с врагом. Именно под эту песню уходили солдаты на фронт.

Эта песня настолько величественная, она стольких людей призывала на защиту своей Родины, поэтому, давайте, эту песню будем слушать стоя.  

Дети стоя прослушивают в грамзаписи фрагмент песни «Священная война» 

1 ведущий: Советские войска не только освободили нашу Родину от фашистских захватчиков.  Они погнали  фашистов дальше, на Запад, освобождая другие страны: Чехию, Польшу… и дошли до самого Берлина – столицы Германии!

2 ведущий (муз.рук): Прекрасные песни были написаны советскими композиторами и поэтами в те военные времена!

В музыке военных лет отражалась сама история. В песнях пелось и о дорогах войны, по которым так трудно было идти, и о родной природе, и о любимых, которые остались ждать своих мужчин с войны.

Сейчас вы послушаете очень бодрую, радостную песню. В ней поется о том, как освободили не только российские города Орел и Брянск, но и белорусские города Минск и Брест, и польские города Люблин и столицу Польши – Варшаву.

В грамзаписи звучит песня «Брянская улица» (слайды на экране).

2 ведущий (муз.рук)Одной из самых известных и исполняемых песен тех времен была песня «Катюша». И не только в военное время. Она и сейчас остается одной из самых популярных русских песен.

Музыку к песне «Катюша» написал композитор Матвей Блантер. Ее поют не только на русском языке, но и французском, и на итальянском, и, даже, на японском. Эта песня стала символом России. Вот насколько популярна наша «Катюша»!

Именно в честь этой песни советские солдаты во время Великой Отечественной войны дали прозвище «Катюша» боевым машинам реактивной артиллерии.  И теперь во многих городах России установлены памятники этому миномётному орудию под названием «Катюша». (На экране – слайды)

1 ведущий:  Я знаю, что вам эта песня тоже очень нравится. Давайте споем ее все вместе бодро, с настроением.

Дети,  исполняют песню «Катюша».

1 ведущий:  В перерывах между боями фронтовики вспоминали своих близких, писали письма домой.  Солдаты писали письма на листочках бумаги и складывали особым способом – треугольником. А когда звучала гармонь, кто – то тихо пел, тоскуя о далёком доме, о родных и близких. 

На экране – изображение военных, которые писали письма.  

Дети, в костюмах военных,  рассаживаются у центральной стены, под экраном,  и инсценируют стихотворение - пишут письма. В руках у детей листы бумаги и карандаши.  

Дети «читают» отрывки из фронтовых писем:

1 Ребенок: Дорогие мои родные! Ночь. Дрожит огонёк свечи. Вспоминаю уже не впервые, Как вы спите на тёплой печи. В нашей маленькой старой избушке, Что в глухих затерялась в лесах, Вспоминаю я поле, речушку, Вновь и вновь вспоминаю нас. 2 Ребенок:  Мои братья и сёстры родные! Завтра снова я в бой иду За Отчизну свою, за Россию, Что попала в лихую беду. Соберу своё мужество, силу, Буду немцев без жалости бить, Чтобы вам ничего не грозило, Чтоб могли вы учиться и жить! 3 Ребенок: Здравствуй, дорогой Максим! Здравствуй, мой любимый сын! Я пишу с передовой, Завтра утром – снова в бой! Будем мы фашистов гнать.  Береги, сыночек, мать, Позабудь печаль и грусть –  Я с Победою вернусь! Обниму вас, наконец. До свиданья. Твой отец.

После чтения стихов дети, читавшие «письма с фронта» садятся на свои места.

2 ведущий (муз.рук): Во время войны работали военные корреспонденты, которые описывали события, происходящие у них на глазах. В одном из заданий молодой корреспондент Алексей Сурков попал в землянку, где отдыхали фронтовики после тяжелых боев.  Кто-то садился писать письма своим любимым и родным. Кто-то играл на гармони, кто-то тихо напевал… Тогда-то Алексей Сурков написал свое знаменитое стихотворение «В землянке», в котором были такие слова: «До тебя мне дойти нелегко, а до смерти – четыре шага».  А композитор Константин Листов очень быстро сочинил мелодию к этим стихам. Вскоре песня пошла по фронту. Слова этой песни солдаты отсылали в письмах своим женам.  

Ее пели буквально все и везде! И даже в Германии, когда наши войска уже победили фашистов, у стен Рейхстага, наши военные пели эту песню.

Звучит фрагмент  песни  «В землянке» 

2 ведущий (муз.рук)Вот такой памятный знак этой песне установили на месте землянки,  в деревне Кашино, Истринского района, Московская области  (на экране фото памятного знака).                                                              

 1 ведущий:  Провожая на фронт своих отцов, мужей, любимых, женщины дарили им что-нибудь на память. А что можно было отдать на память? Фотографии. Ну, а еще? То, что обычно было под рукой. Очень часто это были платочки. Их и дарили. Эти платочки напоминали солдатам об их любимых, женах, матерях. И эти синие платочки становились для солдат своеобразным символом, олицетворением родного дома.

2-й ведущий (муз.руководительпоказывает «патефон».

2 ведущий: Песню про синий платочек                        

                     Тихо запел патефон.                      В давние годы военные                      Снова уносит нас он.

  А наши девочки исполнят танец под песню «Синий платочек».

Несколько девочек выходят и исполняют танец- вальс

«Синий платочек».    

1 Ведущий: Для того, чтобы поднимать бодрость духа у наших солдат, и скрасить немногие часы их отдыха, в те места, где проходили бои, очень часто приезжали специальные концертные бригады с любимыми киноартистами, певцами, танцорами, которые устраивали для солдат концерты.

2 ведущий (муз.рук)Сейчас я хочу для вас спеть песню «Песенка фронтового шофёра». Несмотря на то, что в ней поется о трудностях профессии военного шофера, эту песню пели и все военные, и те, кто трудился в тылу. Потому что она веселая, задорная и поднимала боевой дух всех людей, которые верили в Победу.

 

Муз.руководитель  исполняет «Песенку фронтового шофёра» .

2 Ведущий: Еще до войны, в мирное время, юноши и девушки, мужчины и женщины приходили на танцплощадки и танцевали. Во время войны уже артисты танцевали на сцене любимые танцы мирного времени.

Танец «Рио-Рита»

1 ВедущийВ мае 1945 года наступила Победа. И с тех пор этот день, 9 мая, для нашей страны – самый главный праздник.

2 ведущий (муз.рук)Проходят годы, а наш народ до сих пор любит и поёт песни, написанные в то трудное военное время. И сочиняет новые прекрасные песни. Одна из таких песен, написанных уже после войны – «День Победы». В праздничные дни эта песня звучит повсюду: во время проведения военного парада на Красной площади; люди поют ее на улице; она разносится из открытых окон домов.                                                  

Звучит в грамзаписи фрагмент  песни «День Победы»

Дети подпевают

1 Ведущий: Через несколько дней не только наш народ, но и во всем мире будут отмечать День Победы. И, как верно поется в песне, это праздник «со слезами на глазах». Потому что мы никогда не забудем подвига наших солдат и всего нашего народа. И сейчас, во время празднования Дня Победы люди выходят с портретами своих родных, не вернувшихся с войны.

1 Ведущий: Конечно, главным желанием и у взрослых, и у детей – чтобы всегда светило солнце, чтобы только мирное небо было над нашими головами.

1-й ребенок Мир и дружба всем нужны,    

Мир важней всего на свете,

На земле, где нет войны,

Ночью спят спокойно дети.

2-й ребенок

Нам нужен разноцветный мир,

И все мы будем рады,

Когда исчезнут на земле

Все пули и снаряды.

3-й ребенок

Мы за мир на всей планете,

Дружно скажем: «Нет войне!»,

Пусть поют о мире дети

В нашей солнечной стране!

Дети исполняют песню "Пусть всегда будет солнце!" А. Островского

2 Ведущий (муз.рук)_Ребята, вы сегодня слушали прекрасную музыку военного времени.  Сами пели и танцевали. Думаю, что в вашей памяти сохранятся все те чудесные песни, которые вы услышали, и интересные истории, связанные с музыкой военного времени. Надеюсь, что вы полюбили эти песни также, как любят их ваши родители, бабушки и дедушки.

1 ВедущийА я уверена, что наши дети всегда будут любить свою Родину и, также как их родители, бабушки и дедушки, всегда будут отстаивать МИР, в котором мы живем.

Под музыку марша «Прощание славянки» дети выходят из зала.

свернуть

Конспект занятия в старшей группе «Я белорус- я горжусь этим»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ "Детский сад № 22 «ВОЛШЕБНЫЙ» Г. ЖОДИНО» Конспект занятия в старшей группе «Я белорус- я горжусь этим» Автор: Стрельчёнок Инесса Владимировна Воспитатель дошкольного образования г. Жодино, 2022
развернуть

Программные задачи:

Формировать у детей представления о символах белорусского государства (флаг, герб).

Познакомить со значением каждого символа.

Развивать умения отвечать на вопросы, выказывать свое отношение к родной стране.

Развивать речь детей, внимание, мышление.

Воспитывать патриотические чувства, чувство любви к родному краю и гордости за него.

Материалы, оборудование: сундучок-шкатулка, карта-схема, плакаты «Государственный флаг РБ» и "Государственный герб РБ, кроссворд (кроссенс), QR-код с ссылкой на видео гимна, карта Республики Беларусь, тематическая карта (Инфографика), QR-коды для детей с ссылкой на видео про Беларусь.

                                Ход занятия.

Воспитатель: Ребята, у меня сегодня отличное настроение и я хочу им с вами поделиться.

Упражнение «Передай настроение». Мы будем передавать его друг другу из рук в руки, аккуратно, глядя в глаза и улыбаясь (упражнение выполняется молча).

У каждого из нас есть родной уголок — это место, где родился человек, где живут его отец и мать. Этот уголок называется Родиной. В народе говорят: «Дарагая тая, хатка, дзе нарадзiла мяне матка». И в самом деле, где человек родился, там его Родина. А где наша с вами Родина? А в какой стране мы родились и живем? (Ответы детей.)

-Как называют людей, которые живут в Беларуси? (Белорусы)

Воспитатель: Чтобы любить свою Родину, надо хорошо ее знать. Сейчас я вам предлагаю еще глубже проверить свои знания, посмотреть насколько хорошо мы знаем свою страну. Вы готовы отправиться в нелегкий путь и проверить свои знания? (Да). Итак, вперед.

Сюрпризный момент

-Ой, ребята, а что это такое? (На полу стоит сундучок-шкатулка). Это волшебный сундучок, давайте его откроем. (Открывают) Вы только посмотрите, здесь лежит карта-схема нашего маршрута (Приложение А). Здесь написано, что нас ждут познавательные и интересные остановки и станции.

Воспитатель: - А теперь нам нужно отправляться в наше путешествие. Дети, а как же мы попадем на эти станции? У нас нет транспортного средства! Что делать? (Домыслы детей). А я знаю! Нам поможет волшебный колокольчик! Закройте глазки, а я сыграю.

Станция «Государственный флаг РБ», "Государственный герб РБ"(Приложение Б)

Воспитатель: - Ребята, на земном шаре много государств, и каждое из них имеет свои знаки отличия - символы. Главное их условие - они не должны повторяться. Какие государственные символы вы знаете? Символами Республики Беларусь являются Государственный флаг Республики Беларусь, Государственный герб Республики Беларусь, Государственный гимн Республики Беларусь. Их ценят, как родной дом, потому что они символизируют для каждого человека его Родину. И мы должны уважительно относиться к символике своей страны.

Воспитатель: - А сейчас, внимательно посмотрите на флаг. Вверху - широкая красная полоса. Красный цвет – символ победы, счастья. Внизу - узкая зеленая полоска. Это - символ нашей богатой природы, добра. Белый цвет-это цвет чистоты, а также свободы. А на белом фоне находиться наш белорусский орнамент. Он символизирует труд. Таким образом, белорусский флаг рассказывает историю нашего народа.

Воспитатель: - А сейчас я предлагаю внимательно рассмотреть герб нашей республики и рассказать, что на нем изображено, свои высказывания вы должны начинать со слов «Я вижу...». А я вам расскажу, что обозначают эти элементы.

Игра «Я вижу ...».

Дети называют:

- Я вижу колосья. (Колосья рассказывают о развитии земледелия, они символизируют урожай.)

- Я вижу красную звезду. (Красная звезда - символ мужества нашего народа.)

- Я вижу контур нашей республики. (Контур подчеркивает индивидуальность герба, его национальную особенность).

- Я вижу клевер. (Клевер - корм для животных (лошадей, коров, овец), символизирует животноводство.)

- Я нашел голубые цветы - это лен. (Лен - растение, из которого белорусы шьют одежду, скатерти, салфетки, - свидетельство добра и достатка.)

- Я вижу в середине - земной шар. (Земной шар - это символ дружбы, равенство всех народов на земле.)

- А я вижу лучи солнца. (Лучи восходящего солнца говорят о счастливой жизни.)

- А я вижу в низу красно-зеленую ленту с надписью: «Республика Беларусь».

Воспитатель: - Так, дети, вы правильно назвали все детали нашего герба. Каждая деталь рассказывает о нашей родной Беларуси.

Физкультминутка

Утром солнышко встаёт

Всех на улицу зовёт

Выхожу из дома я

Здравствуй улица моя! (идут по кругу)

Я пою, и в вышине,

Подпевают птицы мне. (одну руку вверх)

Травы шепчут, мне в пути (дети присели)

Ты скорей, дружок, расти.

Игровое упражнение «Да или нет?»

 Воспитатель - Поиграем в игру «Да или нет?». На мои вопросы вы ответьте «Да или Нет».

-На государственном флаге есть орнамент черного цвета?

 -Государственный флаг имеет красный, зеленый и белый цвет?

-К государственному флагу надо относиться уважительно и гордиться им?

Воспитатель: Отправляемся дальше.

Станция «Кроссворд» (кроссенс)(Приложение В)

-Ребята, а сейчас я вам предлагаю разгадать кроссворд с вопросами о нашей с вами стране.

1) Назовите государственный символ Республики Беларусь

2) Много деревьев, где можно заблудиться

3) Голубые цветочки на гербе Республики Беларусь

4) Птица-символ Республики Беларусь

5) Кто управляет страной

6) Животное-символ Республики Беларусь

7) Самый главный город Республики Беларусь (Столица РБ)

8) На сколько областей разделена Республика Беларусь

-Вот мы и разгадали кроссворд! Молодцы ребята! Отправляемся на следующую станцию.

Станция "Гимн Республики Беларусь"

У меня в волшебной шкатулке что-то лежит, давайте посмотрим. (достают QR-код). А вы знаете, что это? (QR-код). QR-код позволяет быстро получить на мобильный телефон любую информацию. Так же с его помощью можно зашифровать информацию. Давайте же узнаем, что зашифровано там! (воспитатель наводит телефон на QR-код, звучит гимн РБ).

 

Воспитатель: - Дети, может кто скажет, что за песня звучит? (Гимн - это торжественная, славная песня.) Гимн объединяет народ в торжественные и трагические часы существования государства. Чтобы показать свое уважение к Родине, гимн принято слушать стоя. 

Воспитатель: - А теперь мы отправляемся на последнюю станцию​​.

Вот и последняя остановка (показать – карту РБ), которая называется «Карта Республики Беларусь».

-Ребята, наша страна на карте кажется такой маленькой. А какое красивое имя у нашей страны - Беларусь. Говорят, что свое название она получила от красоты окружающей природы.

Беларусь - это край зеленых лесов, болот, широких полей, голубых озер и рек, где водятся животные и птицы. Все это мы должны беречь и ценить. Если будем только уничтожать, то и сами исчезнем.

Сейчас ребята мы возвращаемся в нашу группу.

Дети, вам понравилось наше путешествие?

  Ответьте на вопросы:

-Назовите столицу Беларуси?

-Назовите символы РБ?

-Какие цветы на государственном гербе?

-Какие цвета преобладают на государственной символике?

-А теперь я предлагаю вам нарисовать то, что вы запомнили о нашей стране.

Инфографика. Работа с тематической картой (Приложение Г) (в центре таблицы карта республики, дети в свободные ячейки с помощью графических символов рисуют свои представления о стране (зелёные леса, озёра, болота, небо, животные и птицы и т.д.)

Молодцы ребята! Мы сегодня с пользой провели время и узнали много интересного. Я вам приготовила небольшие подарочки (с сундучка-шкатулки достать QR-коды). Это QR-коды с ссылкой на видео про Беларусь, чтобы вы с родителями дома его посмотрели.

 

 

 

 

 

Список использованных источников

 1. Учебная программа дошкольного образования для учреждений дошкольного образования с русским языком обучения / Министерство образования Республики Беларусь. – Минск: Национальный институт образования, 2019.
 2. Давидович, А.Л. Мир, в котором я живу: учебно-методическое пособие для педагогов учреждений дошкольного образования с русским языком обучения / А.Л. Давидович, Е.И. Смолер. – Минск: Национальный институт образования, 2020. – 208 с. (УМК «Мои первые уроки»)
 3. https://praleska-red.by
свернуть